Provozní řád

Úvod - Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Snažíme se dělat maximum pro to, abyste byli v našem kempu spokojeni. Zároveň je však třeba, aby se každý z Vás řídil určitými pravidly, která jsou pro všechny hosty rekreačního zařízení závazná a umožňují všem prožít příjemnou a ničím nerušenou dovolenou. Zde jsou shrnuta pravidla, o jejichž dodržování vás žádáme. Každý host je povinen seznámit se s tímto řádem. Host převzetím účtenky prohlašuje, že byl seznámen s řádem kempu a zavazuje se jej dodržovat.

1.

V areálu kempu je možné ubytovat občana, který se řádně přihlásí k pobytu předložením občanského průkaz, cestovního pasu či jiného dokladu totožnosti a uhradí příslušné poplatky. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen uhradit ceny v souladu s platným ceníkem. Účet je splatný v den příjezdu.

2.

Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

3.

Návštěvník bude umístěn dle pokynů provozovatele. Ten mu určí chatu či ukáže místo pro stavění stanů a karavanů. Host je povinen respektovat zákaz stavění stanů mimo vyhrazená místa pro stany či karavany. Ohraničování stanů příkopem není dovoleno.

4.

Čas nástupu na pobyt v chatě je od 13:00 do 20:00, poslední den pobytu odevzdá host klíče do 10:00 na recepci. Kempovací místa je nutné opustit do 12:00 posledního dne pobytu. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

5.

Autokemp disponuje 4-lůžkovými a 5-lůžkovými chatami. Přistýlky nejsou z technických důvodů poskytovány. Každá osoba nad stanovený počet lůžek ve 4-lůžkové chatě zaplatí 100,-/noc, v 5-lůžkové 150,-/noc.

6.

Při předčasném ukončení pobytu ze strany ubytovaného se úhrady za pobyt nevrací.

7.

V době od 22:00 – 7:00 platí v celém areálu kempu noční klid. Důrazně Vás žádáme o zdržení se jakýchkoliv projevů, které by tento klid narušovaly. Zakázána je konzumece piva z vlastních sudů nad obsah 5 l a používání vlastního chladícího zařízení. Rušení nočního klidu je důvodem k ukončení pobytu, a to bez náhrady. Věříme ve Vaši ohleduplnost. Předejděme problémům, u kterých by musela asistovat policie. V době od 24.00 hodin do 6.00 hodin je příjezdová brána do kempu UZAVŘENA!

8.

V žádném typu ubytovacího zařízení není povoleno kouřit.

9.

Za případné škody způsobené na zařízení a majetku Autocampu odpovídá host dle platných předpisů a je povinen tyto škody nahradit v plné výši.

10.

Při ztrátě klíčů od chaty uhradí host provozovateli 500 Kč.

11.

Kemp neodpovídá za škody vzniklé na majetku klienta a neručí za ztrátu či odcizení osobních věcí. Předcházejte proto krádežím, uzamykejte chatky, uschovávejte cennosti na bezpečném místě.

12.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do 10 let v prostorách kempu bez dozoru. Z důvodu dodržování pořádku a čistoty také není žádoucí, aby děti používaly sociální a hygienické zařízení bez doprovodu rodičů.

13.

Rozdělávání otevřeného ohně je v celém areálu kempu přísně zakázáno. Rozdělávát oheň je povoleno pouze na místech k tomu určených a označených. Používání vlastních grilů je povoleno.

14.

Při bouřkách a jejich průvodních jevech opusťte prostor pod vzrostlými stromy. Kemp neodpovídá za škody vzniklé na majetku či na zdraví.

15.

V areálu kempu je zákaz volného pobíhání psů, pes musí být na vodítku a musí mít náhubek. Psí exkrementy je majitel psa povinen uklidit.

16.

Jízda autem, popř. na kole, je povolena pouze pro příjezd a odjezd z kempu. Projíždění, používání zvukových signálů a ponechávání motorů v běhu bezdůvodně není dovoleno.

17.

Upozornění pro rybáře!! Přísný zákaz čištění a vyvrhování ryb a ukládání vnitřností do odpadních nádob v celém areálu. Tuto službu poskytuje prodejce povolení k rybolovu RSLZ.

18.

V průběhu pobytu jsou všichni návštěvníci povinni se řídit provozním řádem, při hrubém porušení řádu může být návštěvník vykázán z areálu kempu bez nároku vrácení finančních prostředků uhrazených za pobyt. Za hrubé porušení se považuje zejména: ničení majetku, rušení nočního klidu, rušení ostatních návštěvníků kempu.