Storno

Úvod - Storno

PROVOZNÍ ŘÁD

Při zrušení pobytu 30 dnů a více před nástupem rekreace činí stornopoplatek 500,- Kč, 29 až 21 dnů před nástupem činí poplatek 50% ze zaplacené zálohy, 20 dnů až po den nástupu 100% ze zaplacené zálohy. Při předčasném ukončení pobytu ze strany ubytovaného se finanční částka za zbylé dny nevrací.